INSTALLERA DIMMER

Instruktioner för hur du byter en vanlig lampknapp till en dimmer

Bild på en strömbrytaren

Före

Bild på en dimmer

EfterVill du kunna styra belysningen från din mobil? kolla in plejs dosdimmer

Smart belysning från plejd

Steg 1 - Bryt strömmen

Bryt alltid strömmen innan du påbörjar arbetet. Är du det minsta osäker på vad du gör så kontakta en behörig elektriker. Det sker flera El-olyckor varje år pågrund av okunskap.Steg 2.1 - Ta bort strömbrytaren

Bänd försiktigt bort lampknappen med hjälp av en skruvmejsel

En bild på när strömbrytaren tas bort

Steg 2.2 - Lösgör ramen

Ta bort ramen genom att trycka låsningen åt sidan med hjälp av en skruvmejsel

En bild när ramen på störmbrytaren tas bort

Steg 3.1 - Hitta fasledaren

I de flesta fall kommer du nu se två kablar. Nu gäller det att ta reda på vilken som är tändkabel och vilken som är fasledare, i denna bild är fasledaren svart!

Följande färger är vanliga för fasledaren

Före 1970 Mellan 1970 och 2002 Efter 2002
Vit Svart Brun
En bild på fasledaren och tändkabeln

Steg 3.2 - Hitta tändkabeln

Är du fortfarande osäker rekommenderar vi att du lossar uttaget för lampan i taket. Har du till exempel en gul kabel i lampknappen så bör du se samma gula kabel i uttaget för lampan, som bilden visar. Kabelen som går från lampknappen till lampan i taket är tändkabeln.

En bild på kablarna i taklampan

Steg 4 - Koppla in dimmern

Koppla in tändkabeln till den symbolen som du ser längst till vänster i denna bild (Den som ser ut som en våg) och fasledaren till ett av L:en

Bild på hur kablarna kopplas in i dimmern

Steg 5 - Skuva fast dimmern

Se till att inte klämma kablarna

En bild på dimmern fastskruvad i väggen

Steg 6 - Montera tillbaka ram på dimmern

Montera tillbaka ram på dimmer.

Bild på en färdig monterad dimmer

Steg 7 - Montera tillbaka vred på dimmern

Slå på strömmen och testa att det funkar som det ska.

Bild på en färdig monterad dimmer

Mer info: Kjell och Company's - belysningsguide

För information så rekomenderas Kjell och Company's belysningsguide. Här finns mer information om dimmrar och andra typer av belysningsinstallationer som till exempel strömbrytare.